ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 5

നന്ദി...


3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ഇന്ന് അധ്യാപകനുള്ള ഒരു 'ദിനം'!അതിനാണോ ഈ നന്ദി ?ഏതായാലും നന്ദി....

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ഇതാണോ നന്ദി, ഇതു വണക്കമല്ലേ.
    നന്ദി കൊതിക്കാതരിക്കാന്‍ കൊതി

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ