വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 7

ഗാനാഞ്ജലി...


Maanasa Sancharare

Raga: Shyama, Harikambhoji janya,Taalam: Adi.Aa: S R2 M1 P D2 S Av: S D2 P M1 G3 R2 S .
मानस सन्चररे। ब्रह्मणि मानस सन्चररे॥ मदशिखि पिञ्छालन्क्रुत चिकुरे। महणीय कपोल विजित मुकुरे॥
श्री रमणी कुच दुर्ग विहारे। सेवक जन मन्दिर मन्दारे॥परमहम्स मुखचन्द्र चकोरे। परिपूरित मुरली रवधारे॥
"Oh!My God,U r Great,Approach in your mind,He who sports a beautiful peacock feather in His hair, whose illustrious cheek surpasses a blossom,Although resides in His consort Lakshmi's bosom, is the wish-fulfilling tree of His devotees' abodes,Whose moon-like face delights the eyes of the highest ascetic like drinking nectar, and (which visage) is filled by the stream of music.I will worship u ...till my last breath".
ദൈവമേ ആ  പാദത്തില്‍ ഒരു കര്‍പ്പൂരമായി........ഒരു തുളസി കതിരായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു......
ഗാനാഞ്ജലി...!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. “ആത്മ വിദ്യാലയമേ” എന്ന പാട്ടിന്റെ ട്യൂണിനോട് സാമ്യമില്ലേ ഇത്???

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ